Saat ini ISI dan INFORMASI blog ini di alihkan ke maininternetonline.blogspot.com
silahkan menuju blog baru saya dan dapatkan informasi lengkap yang anda butuhkan klik disini
Minggu, 16 Maret 2008
Mukjizat Nabi Muhammad SAW
Sumber:
http://vitasarasi.multiply.com/reviews/item/62

1. Bulan Terbelah

"Telah hampir saat (qiamat) dan telah terbelah bulan." (Quran, 54:1)"

Berita tentang terbelahnya bulan pada jaman Nabi saw banyak diriwayatkan oleh para Shahabat, sehingga hadis tentang terbelahnya bulan adalah hadis Muthawatir.

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Masud: "Pada masa hidup Nabi saw, bulan terbelah dua dan melihat ini Nabi saw bersabda: "Saksikanlah!"
(Sahih Bukhari, juz 4 no 830)"

Diriwayatkan oleh Anas: "Ketika orang-orang Mekah meminta Rasulullah saw untuk menunjukkan mukjizat, maka Nabi menunjukkan bulan yang terbelah."
(Sahih Bukhari, juz 4 no 831)"

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: "Bulan terbelah menjadi dua pada masa hidup Nabi saw." (Sahih Bukhari, juz 4 no 832)"

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik: "Orang-orang Mekah meminta Nabi saw untuk menunjukkan sebuah mukjizat. Maka Beliau menunjukkan bulan yang terbelah menjadi dua bagian, sehingga gunung Hira' itu dapat mereka lihat diantara dua belahannya."
(Sahih Bukhari, juz 5 no 208)"

Diriwayatkan oleh 'Abdullah: "Diwaktu kami bersama-sama Rasulullah saw di Mina, maka terbelah bulan, lalu sebelahnya berlindung dibelakang gunung, maka sabda Rasulullah saw: "Saksikanlah!" Saksikanlah!"
(Sahih Bukhari, juz 5 no 209)"

Diriwayatkan oleh 'Abdullah bin 'Abbas: "Pada masa hidup Nabi saw bulan terbelah menjadi dua." (Sahih Bukhari, juz 5 no 210)"

Diriwayatkan oleh 'Abdullah: "Bulan terbelah menjadi dua." (Sahih Bukhari, juz 5 no 211)"

Lihat juga di : (Sahih Bukhari, juz 6 no 350) (Sahih Bukhari, juz 6 no 387) (Sahih Bukhari, juz 6 no 388) (Sahih Bukhari, juz 6 no 389) (Sahih Bukhari, juz 6 no 390) (Sahih Bukhari, juz 6 no 391) (Sahih Muslim, Kitab Sifat Al-Qiyamah wa'l Janna wa'n-Nar juz 039 no 6721) (Sahih Muslim, Kitab Sifat Al-Qiyamah wa'l Janna wa'n-Nar juz 039 no 6724) (Sahih Muslim, Kitab Sifat Al-Qiyamah wa'l Janna wa'n-Nar, juz 039 no 6725) (Sahih Muslim, Kitab Sifat Al-Qiyamah wa'l Janna wa'n-Nar, juz 039 no 6726) (Sahih Muslim, Kitab Sifat Al-Qiyamah wa'l Janna wa'n-Nar juz 039 no 6728) (Sahih Muslim, Kitab Sifat Al-Qiyamah wa'l Janna wa'n-Nar juz 039 no 6729) (Sahih Muslim, juz 039 no 6730)

2. Pohon kurma berbuah seketika

Diriwayatkan oleh Jabir:

Sewaktu Bapakku meninggal, ia masih mempunyai utang yang banyak. Kemudian, aku mendatangi Rasulullah saw untuk melaporkan kepada Beliau mengenai utang bapakku. Aku berkata kepada Rasulullah: Ya Rasulullah, bapakku telah meninggalkan banyak hutang. Aku sendiri sudah tidak mempunyai apa-apa lagi kecuali yang keluar dari pohon kurma. Akan tetapi pohon kurma itu sudah dua tahun tidak berbuah. Hal ini sengaja aku sampaikan kepada Rasulullah agar orang yang memiliki piutang tersebut tidak berbuat buruk kepadaku. Kemudian Rasulullah mengajakku pergi ke kebun kurma. Sesampainya disana beliau mengitari pohon kurmaku yang dilanjutkan dengan berdo'a. Setelah itu beliau duduk seraya berkata kepadaku, "Ambillah buahnya." Mendengar perintah Rasulullah saw tersebut, aku langsung memanjat pohon kurma untuk memetik buahnya yang tiba-tiba berbuah. Buah kurma itu kupetik sampai cukup jumlahnya untuk menutupi utang bapakku, bahkan sampai lebih. (Sahih Bukhari Juz 4 no 780)

3. Air memancar dari sela-sela jari Beliau saw

Diriwayatkan oleh 'Abdullah:

"Dalam pandangan kami mukjizat adalah anugerah Allah, tetapi dalam pandangan kalian mukjizat adalah peringatan. Suatu ketika kami menyertai Rasulullah saw dalam sebuah perjalanan dan kami nyaris kehabisan air. Nabi saw bersabda: "Bawalah kemari air yang tersisa!" orang-orang membawa kantung yang berisi sedikit air. Nabi saw memasukkan telapak tangannya kedalam kantung itu dan berkata, "Mendekatlah pada air yang diberkahi dan ini berkah dari Allah." Aku melihat air memancar dari sela-sela jemari tangan Rasulullah saw." (Sahih Bukhari, juz 5 no 779).

Diriwayatkan oleh Anas:

"Semangkuk air dibawa kehadapan Nabi saw di Al Zawra. Nabi saw memasukkan kedua telapak tangannya kedalam mangkok itu dan air memancar dari jari-jemarinya. Semua orang berwudhu dengan air itu. Qatadah berkata kepada Anas, "Berapa orang yang hadir pada waktu itu?" Anas menjawab, "Tiga ratus orang atau mendekati tiga ratus orang."
(Sahih Bukhari, juz 4 no 772).
Lihat juga : (Sahih Bukhari juz 4 no 777) (Sahih Bukhari juz 1 no 340)

4. Makanan Nabi Mengagungkan Nama Allah

Diriwayatkan oleh Abdullah:

"Sesungguhnya kami mendengar makanan yang dimakan Rasulullah saw mengagungkan nama Allah." (Sahih Bukhari, juz 5 no 779).

5. Hujan Lebat dan Banjir

Diriwayatkan oleh Anas:

Pernah lama Madinah tidak turun hujan, sehingga terjadilah kekeringan yang bersangatan. Pada suatu hari Jum'at ketika Rasulullah saw sedang berkotbah Jum'at, lalu berdirilah seorang Badui dan berkata: "Ya Rasulullah, telah rusak harta benda dan lapar segenap keluarga, doakanlah kepada Allah agar diturunkan hujan atas kita. Berkata Anas : Mendengar permintaan badui tersebut, Rasulullah mengangkat kedua tangannya kelangit (berdo'a). Sedang langit ketika itu bersih, tidak ada awan sedikitpun. Tiba-tiba berdatanganlah awan tebal sebesar-besar gunung. Sebelum Rasulullah saw turun dari mimbarnya, hujan turun dengan selebat-lebatnya, sehingga Rasulullah saw sendiri kehujanan, air mengalir melalui jenggot Beliau. Hujan tidak berhenti sampai Jum'at yang berikutnya, sehingga kota Madinah mengalami banjir besar, rumah-rumah sama terbenam. Maka datang Orang Badui berkata kepada Rasulullah saw: Ya Rasulullah, sudah tenggelam rumah-rumah, karam segala harta benda. Berdo'alah kepada Allah agar hujan diberhentikan diatas kota Madinah ini, agar hujan dialihkan ketempat yang lain yang masih kering. Rasulullah saw kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit berdo'a: Allahuma Hawaaliinaa Wa laa Alainaa (Artinya: Ya Allah turunkanlah hujan ditempat-tempat yang ada disekitar kami, jangan atas kami). Berkata Anas: Diwaktu berdo'a itu Rasulullah saw menunjuk dengan telunjuk beliau kepada awan-awan yang dilangit itu, seakan-akan Beliau mengisyaratkan daerah-daerah mana yang harus didatangi. Baru saja Rasulullah menunjuk begitu berhentilah hujan diatas kota Madinah.
(Sahih Bukhari, juz 8 no 115).

6. Sakit mata Ali sembuh dengan dengan hanya ditiup dan dido'akan oleh Rasulullah saw

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab shahihnya, bahwa Rasulullah saw bersabda pada saat peristiwa penaklukkan Khaibar :

"Esok hari aku (Nabi saw) akan memberikan bendera kepada seorang yang akan diberikan kemenangan oleh Allah swt melalui tangannya, sedang ia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya".

Maka semua orangpun menghabiskan malam mereka seraya bertanya-tanya didalam hati, kepada siapa diantara mereka akan diberi bendera itu. Hingga memasuki pagi harinya masing-masing mereka masih mengharapkannya. Kemudian Rasulullah saw bertanya: "Kemana Ali?" lalu ada yang mengatakan kepada beliau bahwa Ali sedang sakit kedua matanya. Lantas Rasulullah saw meniup kedua mata Ali seraya berdoa untuk kesembuhannya. Sehingga sembuhlah kedua mata Ali seakan-akan tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Lalu Rasulullah saw memberikan bendera itu kepadanya. (Sahih Bukhari).

7. Dua Sahabat Nabi saw dibimbing oleh cahaya

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

Ada dua orang sahabat Nabi saw meninggalkan Nabi saw. Ditengah malam yang gelap gulita keduanya berjalan dengan ada dua sinar yang menerangi perjalanan keduanya yang ada di depannya. Tatkala keduanya berpisah diperempatan jalan, masing-masing setiap orang ditemani sebuah sinar yang membimbing mereka pulang ke rumah."
(Sahih Bukhari juz 1 no 454).

8. Mimbar menangis

Diriwayatkan oleh Ibn Umar:

Rasulullah saw naik keatas mimbar dan berkotbah. Sedang Rasulullah saw berkotbah, Rasulullah saw mendengar mimbar itu menangis seperti tangisan anak kecil, sehingga seakan-akan mimbar itu mau pecah. Lalu Rasulullah saw turun dari mimbar dan merangkul mimbar itu sehingga tangisnya berkurang sampai mimbar itu diam sama sekali. Rasulullah saw berkata: "Mimbar itu menangis mendengar ayat-ayat Allah dibacakan diatasnya."
(Sahih Bukhari juz 4 no 783).

9. Mayat seorang murtad tidak diterima oleh Bumi

Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a katanya:

Di antara kami ada seorang lelaki dari Bani Najjar, dia telah membaca surah al-Baqarah dan surah Ali Imran serta selalu menulis untuk Rasulullah s.a.w, lalu dia melarikan diri untuk bersama-sama Ahli Kitab. Anas berkata: Ahli Kitab menyanjungnya. Mereka berkata: Lelaki ini telah menulis untuk Muhammad menyebabkan mereka mengkaguminya. Setelah beberapa ketika bersama-sama Ahli Kitab, lelaki tersebut meninggal dunia. Ahli Kitab menggali kubur dan mengkebumikannya. Bumi memuntahkannya ke permukaan. Mereka menggali lagi dan mengkebumikannya semula. Namun bumi tetap memuntahkan lelaki tersebut ke permukaan. Mereka menggali dan mengkebumikannya lagi. Bumi tetap memuntahkannya semula ke permukaan. Akhirnya mereka membiarkannya di permukaan bumi (Sahih Bukhari juz 4 no 814).

10. Srigala berbicara

(Sahih Bukhari Juz 3 no 517).

11. Isra' Miraj Nabi saw

Dari Anas bin Malik r.a katanya:

Rasulullah s.a.w bersabda: Aku telah dibawakan Buraq, yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari himar tetapi lebih kecil dari bighal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut buraq tersebut menyentuh bumi. Baginda bersabda lagi: Tanpa membuang waktu, aku menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Baginda bersabda lagi: Aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para Nabi. Baginda bersabda lagi: Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan shalat dua rakaat. Setelah selesai aku keluar, tiba-tiba aku didatangi Jibril a.s. dengan semangkuk arak dan semangkuk susu. Aku memilih susu. Lalu Jibril a.s berkata: Engkau telah memilih fitrah. Lalu Jibril a.s membawaku naik ke langit. Ketika Jibril a.s meminta agar dibukakan pintu, kedengaran suara bertanya: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutus? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutus. Lalu dibukakan pintu kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Adam a.s, beliau menyambutku serta mendoakan aku dengan kebaikan. Seterusnya aku dibawa naik ke langit kedua. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutus? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutus. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Isa bin Mariam dan Yahya bin Zakaria, mereka berdua menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik langit ketiga. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutus? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutus. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Yusuf a.s ternyata dia telah dikaruniai kedudukan yang sangat tinggi. Dia menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keempat. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutus? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutus. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Idris a.s dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Allah s.w.t berfirman: Dan kami telah menganggkat ke tempat yang tinggi darjatnya. Aku dibawa lagi naik ke langit kelima. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutus? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutus. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Harun a.s dia menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keenam. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutus? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutus. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Musa a.s dia menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ketujuh. Jibril a.s meminta supaya dibukakan. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutus? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutus. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Ibrahim a.s dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Makmur. Begitu luasnya setiap hari dimasuki tujuh puluh ribu malaikat, yang setelah keluar mereka tidak kembali masuk. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daunnya besar umpama telinga gajah manakala buahnya pula sebesar tempayan. Baginda bersabda: Ketika perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha maka Sidratul Muntaha berubah. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya. Lalu Allah s.w.t memberikan wahyu kepada baginda dengan mewajibkan shalat lima puluh waktu sehari semalam. Tatakala baginda turun dan bertemu Nabi Musa a.s, dia bertanya: Apakah yang telah diwajibkan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Baginda bersabda: Shalat lima puluh waktu. Nabi Musa a.s berkata: Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan karena umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku pernah mencoba Bani Israil dan memberitahu mereka. Baginda bersabda: Baginda kemudian kembali kepada Tuhan dan berkata: Wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Lalu Allah s.w.t mengurangi lima waktu shalat. Baginda kembali kepada Nabi Musa a.s dan berkata: Allah telah mengurangi lima waktu shalat dariku. Nabi Musa a.s berkata: Umatmu masih tidak mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi. Baginda bersabda: Aku pulang pergi antara Tuhan dan Nabi Musa a.s, sampai Allah s.w.t berfirman: Wahai Muhammad! Sesungguhnya aku fardukan hanyalah lima waktu sehari semalam. Setiap shalat fardu mendapat sepuluh kelipatan pahala, maka lima waktu shalat sama dengan lima puluh shalat. Barangsipa berniat untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya, niscaya akan dicatat baginya satu kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka
dicatat sepuluh kebaikan baginya. Sebaliknya Barangsiapa yang berniat ingin melakukan kejahatan, tetapi tidak melakukannya, niscaya tidak sesuatu pun dicatat baginya. Seandainya dia mengerjakannya, maka dicatat sebagai satu kejahatan baginya. Baginda turun hingga sampai kepada Nabi Musa a.s, lalu aku memberitahu kepadanya. Dia masih lagi berkata: Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Baginda menyahut: Aku terlalu banyak berulang-ulang menghadap Tuhan, sehingga aku merasa malu kepadaNya.
(Sahih Bukhari 5 no 227).

12. Berhala-berhala runtuh dengan hanya ditunjuk oleh Rasulullah saw

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud r.a katanya:

Ketika Nabi s.a.w memasuki Mekah terdapat sebanyak tiga ratus enam puluh buah berhala di persekitaran Kaabah. Lalu Nabi s.a.w meruntuhkannya dengan menggunakan tongkat yang berada di tangannya seraya bersabda: Bermaksud: Telah datang kebenaran dan musnahlah kebatilan karena sesungguhnya kebatilan itu, adalah sesuatu yang pasti musnah. Bermaksud: Kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan bermula dan tidak akan berulang. Ibnu Abu Umar menambah: Peristiwa itu terjadi pada masa pembukaan Kota Mekah.
(Sahih Bukhari, kitab Jihad)

13. Makanan sedikit dimakan banyak orang

Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah r.a katanya:

Semasa parit Khandak digali, aku melihat keadaan Rasulullah s.a.w dalam keadaan sangat lapar. Maka akupun segera kembali ke rumahku dan bertanya kepada isteriku, apakah engkau mempunyai sesuatu (makanan)? Kerana aku melihat Rasulullah s.a.w tersangat lapar. Isteriku mengeluarkan sebuah beg yang berisi satu cupak gandum, dan kami mempunyai seekor anak kambing dan beberapa ekor ayam. Aku lalu menyembelihnya, manakala isteriku menumbuk gandum. Kami sama-sama selesai, kemudian aku memotong-motong anak kambing itu dan memasukkannya ke dalam kuali. Apabila aku hendak pergi memberitahu Rasulullah s.a.w, isteriku berpesan: Jangan engkau memalukanku kepada Rasulullah s.a.w dan orang-orang yang bersamanya. Aku kemudiannya menghampiri Rasulullah s.a.w dan berbisik kepada Baginda: Wahai Rasulullah! Kami telah menyembelih anak kambing kami dan isteriku pula menumbuk satu cupak gandum yang ada pada kami. Karena itu, kami menjemput baginda dan beberapa orang bersamamu. Tiba-tiba Rasulullah s.a.w berseru: Wahai ahli Khandak! Jabir telah membuat makanan untuk kamu. Maka kamu semua dipersilakan ke rumahnya. Rasulullah s.a.w kemudian bersabda kepadaku: Jangan engkau turunkan kualimu dan jangan engkau buat roti adonanmu sebelum aku datang. Aku pun datang bersama Rasulullah s.a.w mendahului orang lain. Aku menemui isteriku. Dia mendapatiku lalu berkata: Ini semua adalah karena kamu, aku berkata bahawa aku telah lakukan semua pesananmu itu. Isteriku mengeluarkan adonan roti tersebut, Rasulullah s.a.w meludahinya dan mendoakan keberkatannya. Kemudian Baginda menuju ke kuali kami lalu meludahinya dan mendoakan keberkatannya. Setelah itu Baginda bersabda: Sekarang panggillah pembuat roti untuk membantumu dan cedoklah dari kualimu, tapi jangan engkau turunkannya. Ternyata kaum muslimin yang datang adalah sebanyak seribu orang. Aku bersumpah demi Allah, mereka semua dapat memakannya sehingga kenyang dan pulang semuanya. Sementara itu kuali kami masih mendidih seperti sediakala. Demikian juga dengan adonan roti masih tetap seperti asalnya. Sebagaimana kata Ad-Dahhak: Masih tetap seperti asalnya.
(Sahih Bukhari, Muslim, kitab Minuman).

14. Sepotong hati kambing cukup untuk 130 orang

Diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Abu Bakar r.a katanya

Kami dengan sejumlah seratus tiga puluh orang sedang bersama Nabi s.a.w. Nabi s.a.w bertanya: Adakah salah seorang di antara kamu mempunyai makanan? Didapati ada seorang yang mempunyai kira-kira satu gantang gandum atau seumpamanya, lalu diadunkannya. Kemudian datang seorang lelaki tinggi dan kusut rambutnya membawa kambing-kambing untuk dijual. Nabi s.a.w bertanya: Adakah ianya untuk dijual atau dihadiahkan? Lelaki itu menjawab: Tidak! Bahkan ianya untuk dijual! Maka dibeli daripadanya seekor kambing. Setelah disembelih, Rasulullah s.a.w memerintahkan supaya diambil hatinya untuk dipanggang. Dia (Abdul Rahman bin Abu Bakar) berkata: Demi Allah! Setiap seratus tiga puluh orang itu, kesemuanya mendapat sepotong hati kambing daripada Rasulullah s.a.w. Jika orang itu ada bersama, maka Rasulullah s.a.w memberikannya. Jika sebaliknya, Rasulullah s.a.w menyimpan untuknya. Makanan itu dibagikan kepada dua talam. Kami makan dari kedua talam itu sehingga kenyang. Lebihan yang terdapat pada kedua talam tersebut dibawa ke atas unta atau mungkin juga riwayatnya begitu.
(Sahih Bukhari, Muslim, kitab Minuman).

15. Susu dan kencing unta menyembuhkan penyakit

Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a katanya:

Sesungguhnya beberapa orang dari daerah Urainah datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah s.a.w mereka telah mengidap sakit perut yang agak serius. Lalu Rasulullah s.a.w bersabda kepada mereka: Sekiranya kamu mau, keluarlah dan carilah unta sedekah, maka kamu minumlah susu dan air kencingnya. Lalu mereka meminumnya, dan ternyata mereka menjadi sehat. Kemudian mereka pergi kepada sekumpulan pengembala lalu mereka membunuh pengembala yang tidak berdosa itu dan mereka telah menjadi murtad (keluar dari Islam.) Mereka juga telah melarikan unta milik Rasulullah s.a.w, kemudian peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah s.a.w. Lalu baginda memerintahkan kepada para Sahabat agar menangkap mereka. Setelah ditangkap lalu mereka dihadapkan kepada baginda s.a.w. Maka Rasulullah s.a.w pun memotong tangan dan kaki serta mencungkil mata mereka. Kemudian baginda membiarkan mereka berada di al-Harrah (sebuah daerah di Madinah yang terkenal penuh dengan batu hitam) sehingga mereka meninggal dunia.
(Sahih Bukhari, Muslim, kitab qishas dan diyat).

16. Roti sedikit cukup untuk orang banyak

Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a katanya:

Abu Talhah telah berkata kepada Ummu Sulaim: Aku mendengar suara Rasulullah s.a.w begitu lemah. Tahulah aku baginda dalam keadaan lapar. Apakah engkau mempunyai sesuatu? Ummu Sulaim menjawab: Ya! Kemudiannya dia menghasilkan beberapa buku roti dari gandum dan setelah itu, mengambil kain tudungnya dan membungkus roti itu dengan separuh kain tudung, lalu disisipkan di bawah bajuku, sedangkan yang separuh lagi diselendangkan kepadaku. Selepas itu pula dia menyuruhku pergi ke tempat Rasulullah s.a.w. Akupun berangkat membawa roti yang dibungkus kain tudung itu. Aku mendapatkan Rasulullah s.a.w yang sedang duduk di dalam masjid bersama orang-ramai dan berada di sisi mereka. Rasulullah s.a.w bertanya: Abu Talhah yang mengutusmu? Aku menjawab: Ya, benar! Rasulullah s.a.w bertanya lagi: Untuk makanan? Aku menjawab: Ya! Rasulullah s.a.w bersabda kepada orang-ramai yang bersama baginda: Bangunlah kamu sekalian! Rasulullah s.a.w lalu berangkat diiringi para sahabat dan aku berjalan di antara mereka untuk segera memberitahu Abu Talhah. Maka Abu Talhah berkata: Wahai Ummu Sulaim! Rasulullah s.a.w telah datang bersama orang yang ramai, padahal kita tidak mempunyai makanan yang mencukupi untuk mereka. Dia menjawab: Allah dan RasulNya lebih tahu. Lalu Abu Talhah menjemput Rasulullah s.a.w dan Rasulullah s.a.w pun masuk bersamanya. Rasulullah s.a.w bersabda: Bawakan ke sini apa yang ada di sisimu wahai Ummu Sulaim! Ummu Sulaim terus membawa roti tersebut kepada baginda kemudian memerah bekas lemaknya untuk dijadikan lauk dimakan dengan roti. Kemudian Rasulullah s.a.w mendoakan makanan itu. Setelah itu baginda bersabda: Izinkan sepuluh orang masuk! Abu Talhah memanggil sepuluh orang Sahabat. Mereka makan sehingga kenyang kemudian keluar. Rasulullah s.a.w menyambung: Biarkan sepuluh orang lagi masuk. Sepuluh orang berikutnya pun masuk dan makan sehingga kenyang lalu keluar. Rasulullah s.a.w kemudian bersabda lagi: Suruhlah sepuluh orang lagi masuk. Demikian berlaku terus-menerus sehingga semua orang dapat makan hingga kenyang, padahal jumlah mereka adalah lebih kurang tujuh puluh atau delapan puluh orang.
(Sahih Bukhari, Muslim, kitab Minuman).

17. Doa untuk Anas bin Malik

Diriwayatkan daripada Anas r.a daripada Ummu Sulaim katanya:

Wahai Rasulullah! Aku menjadikan Anas sebagai khadammu, tolonglah berdoa untuknya. Rasulullah s.a.w pun berdoa: Ya Allah, banyakkanlah harta dan anaknya dan berkatilah apa yang diberikan kepadanya.

Berkata Anas: "Demi Allah, harta bendaku memang banyak dan anak begitu juga anak dari anakku memang banyak sekali dan sekarang sudah berjumlah lebih dari 100 orang.
(Sahih Bukhari, Muslim, kitab kelebihan para sahabat).

18. Makanan yang dimakan tidak berkurang justru bertambah tiga kali lipat

Diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Abu Bakar r.a katanya

Mereka yang disebut Ashaab As-Suffah adalah orang-orang miskin. Rasulullah s.a.w pernah bersabda suatu ketika: Siapa mempunyai makanan untuk dua orang, dia hendaklah mengajak orang yang ketiga dan sesiapa mempunyai makanan untuk empat orang, dia hendaklah mengajak orang kelima, keenam atau seperti diriwayatkan dalam Hadis lain. Abu Bakar r.a datang dengan tiga orang. Nabi pula pergi dengan sepuluh orang dan Abu Bakar dengan tiga orang yaitu aku, ibu dan bapaku. Tetapi aku tidak pasti adakah dia berkata: Isteriku dan khadamku berada di antara rumah kami dan rumah Abu Bakar. Abdul Rahman berkata lagi: Abu Bakar makan malam bersama Nabi s.a.w dan terus berada di sana sehinggalah waktu Isyak. Selesai sembahyang, dia kembali ke tempat Nabi s.a.w lagi, sehinggalah Rasulullah s.a.w kelihatan mengantuk. Sesudah lewat malam, barulah dia pulang. Isterinya menyusulinya dengan pertanyaan: Apa yang menghalang dirimu untuk pulang menemui tetamumu? Abu Bakar berkata: Bukankah engkau telah menjamu mereka makan malam? Isterinya menjawab: Mereka tidak mau makan sebelum engkau pulang, padahal anak-anak sudah mempersilakan tetapi mereka tetap enggan. Akupun berundur untuk bersembunyi. Lalu terdengar Abu Bakar memanggil: Hai dungu! Diikuti dengan sumpah-serapah. Kemudian dia berkata kepada para tetamunya: Silakan makan! Barangkali makanan ini sudah tidak enak lagi. Kemudian dia bersumpah: Demi Allah, aku tidak akan makan makanan ini selamanya! Abdul Rahman meneruskan ceritanya: Demi Allah, kami tidak mengambil satupun kecuali sisanya bertambah lebih banyak lagi, sehinggalah apabila kami sudah merasa kenyang, makanan itu menjadi bertambah banyak daripada yang sedia ada. Abu Bakar memandangnya ternyata makanan itu tetap seperti sedia atau bahkan lebih banyak lagi. Dia berkata kepada isterinya: Wahai saudara perempuanku! Bani Firas apakah ini? Isterinya menjawab: Tidak! Demi cahaya mataku, sekarang ini makanan tersebut bertambah tiga kali ganda lebih banyak daripada sediakala. Lalu Abu Bakar makan dan berkata: Sumpahku tadi adalah dari syaitan. Dia makan satu suap, kemudian membawa makanan tersebut kepada Rasulullah s.a.w dan membiarkannya di sana hingga pagi hari. Pada waktu itu di antara kami (kaum muslimin) dengan suatu kaum akan dilangsungkan satu perjanjian. Apabila tiba waktunya, kamipun menjadikan dua belas orang sebagai ketua saksi, masing-masing mengepalai beberapa orang. Hanya Allah yang tahu berapa orangkah sebenarnya yang diutuskan bersama mereka. Cuma yang pastinya Rasulullah s.a.w memerintah agar dipanggilkan mereka kesemuanya. Lalu kesemuanya makan dari makanan yang dibawa oleh Abu Bakar atau sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat yang lain.
(Sahih Bukhari, Muslim, Kitab Minuman).

19. Ingatan Abu Hurairah

Abu Hurairah mengeluh kepada Rasulullah saw bahwa dia terlalu pelupa. Lalu Rasulullah saw membentangkan kainnya diatas tanah, lalu memegang-megang kainnya dengan tangan beliau. Abu Hurairah disuruh Rasulullah memeluk kain itu. Sejak itu Abu hurairah tidak pernah lupa-lupa lagi. Dan beliau terkenal paling banyak menghafal hadis.
(Sahih Bukhari muslim).

20. Mukjizat Al Qur'an

Al qur'an merupakan mukjizat yang masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Itulah mukjizat yang akan tetap eksis sampai akhir jaman.

Sumber tulisan: milis “bahasa-quran@yahoogroups.com“
Pengirim: "agus rasidi" rasidi@wicaksana.co.id
posted by Riduan @ 04.15  
0 Comments:
Posting Komentar
<< Home
 
 

Free Indo Flash Mp3 Player at musik-live.netabout me
Foto Saya
Nama:
Lokasi: Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Udah Lewat
Archives
sutbok

Free chat widget @ ShoutMix
Links spons.

Template by
Blogger Templates
 
 
Undergoing MyBlogLog Verification

We invite you to learn more about finding an online college and scholarships which will make it possible for you to earn an online degree on your own schedule, without interrupting your career. Do you know you can earn a fully accredited online degree while working full time? Do you know that many students qualify for scholarships , tuition payment plans, and/or credit for prior coursework or experience? Check out the top twenty online colleges and universities and research your educational options. An online degree can give your career and your earning power a big boost. There are more than 100 online colleges and universities. Many offer scholarships, credit for life experience, and accelerated degrees. You can easily conduct free online searches for millions of dollars in scholarships for both traditional colleges and universities, and online colleges. Now you can find more than 100 fully accredited online colleges, comprehensive information on college scholarships, and more than 2,000 online degree programs all on a single educational website. It is easier and faster than ever to find information on online degree programs, online colleges, and scholarships for both students of traditional age and adults who want to return to college. We encourage you to improve your life and your career by continuing your education at an online college , or online university.

MAIN SUBJECTA Muslim who saw Nabi Muhammad (sallal laahu alaihi wasallam) and believed .... Many of the Kuffar saw how kind and merciful our Nabi Muhammad (sallal laahu ... www.raza.co.za/Children/Children_Holy%20Prophet%20Muhammad.htm - 33k - Cached - Similar pages MUHAMMAD SAW tokoh paling berpengaruh...?? - Topixtak boleh buat cara macam ni melia, forumers INDON sudah melampaui batas, menangis Nabi Muhammad SAW tengok umat dia mcm ni ... sedihhh . ... www.topix.com/forum/world/malaysia/TD156MP3F8UVQ0086 - 44k - Cached - Similar pages Should we celebrate Muhammad (saw)'s birthday(Milad-un Nabi ...Should we celebrate Muhammad (saw)'s birthday(Milad-un Nabi)? In-depth Aqeedah. www.sunniforum.com/forum/showthread.php?t=31715 - 52k - Cached - Similar pages Flickr: Photos from micr0skyMakam Nabi Muhammad SAW 2 ... Makam Nabi Muhammad SAW. This photo is public © All rights reserved. Uploaded on Jul 2, 2007 ... www.flickr.com/photos/micr0sky/ - 40k - Cached - Similar pages Sunnah NabiIts the full compilation of a Tamil book containing the Sunnah Nabi Muhammad SAW It includes the sunnah we must follow day to day. Collection of Hadis from ... www.scribd.com/doc/2355789/Sunnah-Nabi - 15 hours ago - Similar pages Jentayu;Nabi Muhammad s.a.w. adalah seorang yang sangat mulia. Walaupun dihina, dilempar najis etc daripada org Jahiliah, Nabi tidak pernah mendoakan kecelakaan ... nismiz.blogspot.com/ - Similar pages MySpace.com - ..cHE TeH_LyNN ConTiNued sTUdieS... - 23 - Female ...Nasihat Nabi Muhammad Saw. kepada Saidina Ali rhu. sesudah bernikah ... 1] jari tengah 2] jari telunjuk Nabi Muhammad saw. melarang kerana memakai c ... profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendID=283435376 - 149k - Cached - Similar pages The Legend of UluTopianSelawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad s.a.w. serta ahli keluarga baginda dan para sahabatnya. Ya allah, sesungguhnya pada tahun ini aku ... ulutopian.blogspot.com/ - Similar pages [DOC] BAGAIMANA MENYAMBUT RAMADHANFile Format: Microsoft Word - View as HTML Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah .... Dalam hadist di atas, mudarosah antara Nabi Muhammad saw dan Malaikat ... www.islamhouse.com/files/id/ih_articles/id_how_welcome_ramadan.doc - Similar pages Universiti Terbuka PTS (UNIKA PTS) - Di Sini Bermulanya Langkah ...Perletakkan perkataan SAW atau seumpanya selepas nama Nabi Muhammad (SAW) secara tradisinya memang dilaksanakan oleh para ulama sejak dahulu lagi. ... www.universitipts.com/index.php/site/2007/12/ - 100k - Cached - Similar pages Kenali ISLAM: Ugama ISLAMISLAM adalah ugama yang telah diturunkan oleh ALLAH SWT kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang merupakan seorang Nabi dan Rasul terakhir kepada seluruh alam dan ... al-islam.wikidot.com/ - 13k - Cached - Similar pages Buntet Pesantren.com | situs resmi komunitas Pondok Buntet ...Nabi Kita Muhammad saw, di akhir-akhir sya’ban suka berdo’a yang berbunyi: Allahumma barik ... Jika ada umur sampai ratusan pada umat Nabi Muhammad saw, ... serrum.org/buntetpesantren/2007/09/17/16/ - 68k - Cached - Similar pages Yahoo! Answers - Hakekatnya apa ? " Allah bershalawat kepada ...Hakekatnya bahwa rasulluah Muhammad S.A.W adalah rasul yang termulia sesuai ... oleh karena itulah ALLAH mengucapkan selamat kepada nabi muhammad atas ... id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080129041431AA1ogp7 - 55k - Cached - Similar pages NABI MUHAMMAD SAW, MANUSA SEMPURNA « .::..::`فقه الاسلام`::..::.NABI MUHAMMAD SAW, MANUSA SEMPURNA. Bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy dipandang sebagai salah satu bangsa yang dihormati dan disegani di antara bangsa-bangsa ... delss.wordpress.com/2007/11/30/nabi-muhammad-saw-manusa-sempurna/ - 62k - Cached - Similar pages Who was Nabi Prophet Muhammad Rasulullah IslamA series of many articles about Prophet Muhammad (saw) frequently updated. Learn about how the Nabi Muhammad (peace on him) lived his life; adoring father, ... www.survivorsareus.com/index.cfm/Who_was_Prophet_Muhammad_the_Rasulullah_of_Islam - 23k - Cached - Similar pages ANSWERING FAITHFREEDOMMenjelek-jelekkan agama Islam sebenarnya kegiatan yang sudah ada sejak dahulu, yaitu sejak Nabi Muhammad SAW diutus pertama kali di tanah Arab. ... faithfreedom.myforumportal.com/forum/viewtopic.php?p=13325 - 73k - Cached - Similar pages Riyadhul jannah: sampai bila????Demikianlah beberapa penghinaan yang ditimpakan pada Nabi Muhammad SAW, Alquran dan Islam. Sangat di sayangkan penghinaan itu terus saja terjadi dan umat ... alhubbfillah.blogspot.com/2008/03/sampai-bila.html - 15 hours ago - Similar pages Recreation - Library Information & Literature - Search Catalogue ...Title, Nabi Muhammad s.a.w. dan peristiwa hijrah / Rubiah Jusoh. Himpunan kisah perjuangan nabi. Call Number, 297.2 RUB. ISBN, 9789833092352 9833092357 (pbk ... www.livelife.ecitizen.gov.sg/recreation/nlb/search/ItemDetail.asp?Type=LIB&ID=12851437&Media=Book - 33k - Cached - Similar pages zafa11Maulidur Rasul yang jatuh pada pada hari Khamis 12 Rabiul Awal merupakan hari keputeraan Nabi Muhammad s.a.w. Baginda adalah Nabi terakhir yang diutus oleh ... zafa11.blogspot.com/ - Similar pages AL-QURAN (terjemahan)Yakni keyakinan mereka terhadap kebenaran Nabi Muhammad saw lemah. .... Maksudnya: kedatangan Nabi Muhammad saw yang disebut dalam Taurat dimana diterangkan ... soni69.tripod.com/quran.htm - 3k - Cached - Similar pages MAJLIS TA'LIM "AT-TAUBAH" - MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI MASJID AL ...MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI MASJID AL BARKAH ASSYAFIIYAH BALI MATRAMAN TEBET JAKSEL PENCERAMAH : HABIB JINDAN BIN NOVEL BIN SALIM BIN JINDAN ... rahmatns.multiply.com/calendar/item/10018/MAULID_NABI_MUHAMMAD_SAW_DI_MASJID_AL_BARKAH_ASSYAFIIYAH_TEBET - 15k - Cached - Similar pages Aura Nabi Muhammad SAW - Song - MP3 Stream on IMEEM MusicAura Nabi Muhammad SAW - Song - MP3 Stream on IMEEM Music. mahsuri.imeem.com/music/_8FhIMPw/aura_nabi_muhammad_saw/ - 130k - Cached - Similar pages QMFinancial - Finance should be practicalQM Planners Meeting March 18, 2008 (18:30 - 21:30); Maulid Nabi Muhammad SAW March 20, 2008 (00:00 - 00:00); Hari Raya Paskah March 21, 2008 (00:00 - 00:00) ... qmfinancial.com/component/option,com_jcalpro/Itemid,26/extmode,view/extid,182/ - 25k - Cached - Similar pages Vídeos de NabiDescrição do Vídeo: Melakukan ziarah ke kawasan luar Masjid Nabi dan seterusnya ke Makam Nabi Muhammad S.A.W Data: February 19, 2008 ... www.ford-maverick.com/videos/Nabi - 35k - Cached - Similar pages GLOBAL ABJAD BLOG: NABI MUHAMMAD RASULULLAH S.A.W. LAST SERMONNABI MUHAMMAD RASULULLAH S.A.W. LAST SERMON. AMONG THE IMPORTANT CONTENTS FROM - THE PROPHET MUHAMMAD RASULULLAH S.A.W.'s LAST SERMON ... pgssajkm.blogspot.com/2007/12/nabi-muhammad-rasulullah-saw-last.html - 65k - Cached - Similar pages Rumah Nabi Muhammad SAW - MALALO | Google GroupsLocal: Tues, Oct 3 2006 9:18 pm. Subject: Rumah Nabi Muhammad SAW ... Saudaraku yg di rahmati Allah.subhanallah begitu sederhananya kehidupan Rasulullah SAW ... groups.google.com/group/malalo/browse_thread/thread/1d44cb4c199ab738 - 39k - Cached - Similar pages Memoirs of this Melayu rambling in Europe » ThoughtsNabi Muhammad SAW bersabda: “Sebaik-baik minu man ialah madu karena dia dapat mengkonsentrasikan hati dan menghilangkan dingin yang ada di dalam dada”. ... www.melayu.eu/category/thoughts - 53k - Cached - Similar pages Bibliographic DetailsTITLE/STATEMENT O, Sirah nabi muhammad s.a.w. (zaman makkah) / Mahayudin Hj. Yahaya. PUBLICATION/DISTR, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993 ... www.mtib.gov.my:7050/eQUIP/FullDisplayRetriever.jsp?0000000055 - 7k - Cached - Similar pages Bibliographic DetailsTITLE STATEMENT, Ringkasan riwayat hidup Nabi Muhammad S.A.W.. PUBLICATION, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka, 1992. PHYSICAL DESCRIPTION, 71 ms. : il. ... ilmu.ssl.sabah.gov.my/elmu/FullDisplayRetriever.jsp?0000104241 - 25k - Cached - Similar pages 12 Gambar Karikatur Nabi Muhammad SAW » Nofie ImanTapi kalo maksudnya ngejek Nabi Muhammad SAW, gw ga terima!!! gw marah!!! Nabi itu manusia tersempurna di dunia. Walaupun gw ga pernah ketemu, tapi gw yakin ... nofieiman.com/2006/02/12-gambar-karikatur-nabi-muhammad-saw/ - 403k - Cached - Similar pages KURSUS SIFAT SOLAT NABI MUHAMMAD s.a.w « Gaya, Ruang dan Kepelbagaian5 Jan 2007 ... Nabi Muhammad s.a.w. bersabda yang bermaksud:. -Amalan yang mula-mula akan dihisab bagi seseorang hamba di hari kiamat ialah solatnya. ... gayaruangkepelbagaian.wordpress.com/2007/01/05/kursus-sifat-solat-nabi-muhammad-saw/ - 39k - Cached - Similar pages [syiar-islam] Gambar Nabi Muhammad saw di Wikipedia[syiar-islam] Gambar Nabi Muhammad saw di Wikipedia. wirawan Tue, 27 Nov 2007 17:43:46 -0800. Assalamuallaikum wr. wb., Bermula dari e-mail ini: Saya baru ... www.mail-archive.com/syiar-islam@yahoogroups.com/msg02114.html - 13k - Cached - Similar pages Tibb-e-Nabawiy (Medical Cures) ... 7medical cures prescribed by Nabi Muhammad (Salallaahu Alayhi Wasallam) ... The Nabi (S.A.W.) is reported to have said that bitter orange is a cure for all ... www.alinaam.org.za/library/tibb7.htm - 40k - Cached - Similar pages YouTube - KAMMI LAMPUNG MENGAJAK MENGUTUK LOMBA KARTUN NABI MUHAMMADLomba gambar kartun Nabi Muhammad S.A.W. di Denmark, menyulut unjuk rasa di sejumlah daerah di Tanah Air. Di Lampung, aktivis mahasiswa yang tergabung dalam ... www.youtube.com/watch?v=i8gZMJFCrnI - 50k - Cached - Similar pages Nama lelaki islam... Ghazali = Pelandukku Ghazlan = Tenunan Ghazi = Pejuang Ghailan = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Ghufran = Keampunan Ghulwani = Keremajaan dan kecergasan ... www.scribd.com/doc/2270149/Nama-lelaki-islam - 89k - Cached - Similar pages azuwan raspani | blog akuBaru2 ni Lego, sebuah syarikat Denmark mengeluarkan permainan lego Nabi Muhammad s.a.w. Sebagai seorang Islam zahir & batin.. aku tegas kan kt cni zahir ... azuwanraspani.com/ - 58k - Cached - Similar pages Nokia MOSH: Sejarah Nabi Muhammad SAW - Downloaddownload - Sejarah Nabi Muhammad SAW. right-click or option-click the link, then click 'save as...':. Sejarah Nabi Muhammad SAW. you can also download a: ... mosh.nokia.com/content/482F3E1D64F96DBAE040050A443043A9/downloadToPc - 11k - Cached - Similar pages MAJLIS TA'LIM "AT-TAUBAH" - MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI MASJID AL ...MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI MASJID AL BARKAH ASSYAFIIYAH BALI MATRAMAN TEBET JAKSEL PENCERAMAH : HABIB JINDAN BIN NOVEL BIN SALIM BIN JINDAN ... rahmatns.multiply.com/calendar/item/10018/MAULID_NABI_MUHAMMAD_SAW_DI_MASJID_AL_BARKAH_ASSYAFIIYAH_TEBET - 15k - Cached - Similar pages Aura Nabi Muhammad SAW - Song - MP3 Stream on IMEEM MusicAura Nabi Muhammad SAW - Song - MP3 Stream on IMEEM Music. mahsuri.imeem.com/music/_8FhIMPw/aura_nabi_muhammad_saw/ - 130k - Cached - Similar pages Vídeos de NabiDescrição do Vídeo: Melakukan ziarah ke kawasan luar Masjid Nabi dan seterusnya ke Makam Nabi Muhammad S.A.W Data: February 19, 2008 ... www.ford-maverick.com/videos/Nabi - 35k - Cached - Similar pages Blogs - Happy Birthday to Nabi Muhammad SAW. NABIDiscover the wisdom of mankind on NABI at BlinkBits. www.blinkbits.com/bits/viewtopic/happy_birthday_to_nabi_muhammad_saw.?t=15716974 - 22k - Cached - Similar pages Sejarah Sahabat Rasullullah SAW - aCeh Forum Community28 Feb 2008 ... Semasa Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah dari Makkah ke Madinah pada tahun 622, .... Ia adalah salah seorang sahabat dekat Nabi Muhammad SAW ... www.acehforum.or.id/sejarah-sahabat-rasullullah-t11528.html - 70k - Cached - Similar pages Selawat dan Pujian kepada Nabi Muhammad S.A.WSelawat dan Pujian kepada Nabi Muhammad S.A.W. Kasih Allah Kasih Rasul. RSS 2.0. Recent Posts. Hijjaz - Selawat Dawam · Hijjaz - Selawat Badwi ... www.clickcaster.com/channel/archive/2006-4?channel_slug=selawat - 149k - Cached - Similar pages Majelis Rasulullah - Re:Mohon Ijazah - Forum Majelis RasulullahIjazah yg mencakup seluruh wirid, dzikir dan doa Nabi Muhammad saw dan doa para Nabi dan doa seluruh Ummat Muhammad saw, dan seluruh Hamba Allah yg shalih. ... www.barakaperfume.com/majelisrasulullah/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=28&func=view&... - 63k - 17 hours ago - Cached - Similar pages Denmark cetak lagi kartun Nabi Muhammad SAW - TopixKitapun perlu introspeksi, apa konsekwensi kita kalau memang mencintai Nabi Muhammad? Mereka menghina Nabi kita. Kita wajib mengutuk mereka. ... www.topix.com/forum/world/malaysia/TGBTM6094JUE5PL6F/p2 - 44k - Cached - Similar pages Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W | my-kart.orgHari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. Start: 31 Mar 2007 - 12:00am. End: 31 Mar 2007 - 11:59pm. details:. » Login or register to post comments; Calendar ... club.my-kart.org/node/646 - 14k - Cached - Similar pages Recreation - Library Information & Literature - Search Catalogue ...Title, Sirah dan kisah Nabi Muhammad SAW untuk putera-puteri Muslim. buku 2 / susunan Mohd Najib, Nur Fayizah. Siri mutiara iman ; 11 ... www.livelife.ecitizen.gov.sg/recreation/nlb/search/ItemDetail.asp?ID=12892007&Media=Book&Type=LIB - 33k - Cached - Similar pages Terjemahan Hadis - Bab:5. SEMBAHYANG / Perkara: 12. SELAWAT KE ...SELAWAT KE ATAS NABI MUHAMMAD S.A.W SELEPAS TASYAHHUD DALAM SEMBAHYANG. Bilangan, : 2/2. Hadis, : 215 - Diriwayatkan daripada Abu Humaid As-Saidi r.a ... www.pmo.gov.my/.../hadism.nsf/23bbdee64ca987b148256a41002edbd1/4b7a0ca12cd89ab648256a5a00158d16?OpenDocument - 11k - Cached - Similar pages Bibliographic DetailsTITLE AND STATEMENT O, Baitun Nubuwwah : rumah tangga Nabi Muhammad s.a.w / HMH Al-Hamid Al-Husaini. PUBLICATION AND DISTR, Jakarta: Yayasan Al-Hamidy, 1993 ... ikim.gov.my:8080/ikim/FullDisplayRetriever.jsp?0000007657 - 8k - Cached - Similar pages Caliphs of Nabi Muhammad s.a.w : Back to Future10 Feb 2008 ... But see how the ummah strive after death of Nabi Muhammad s.a.w with the spread of Islam almost to the entire world. ... backtofuture.org/?p=9 - 23k - Cached - Similar pages Siri Sejarah Nabi Muhammad S.A.WSIRI SEJARAH NABI MUHAMMAD S.A.W. ID. TITLE. RENTAL PRICE. NMSAW001. RM 1.00. NMSAW002. RM 1.00. NMSAW003. RM 1.00. NMSAW004. RM 1.00. NMSAW005. RM 1.00 ... www.qreazant.com/dcatalogue/religion/SejarahNabi.htm - 11k - Cached - Similar pages Amazon.com: Perayaan hari lahir Nabi Muhammad SAW: Asal usul dan ...Amazon.com: Perayaan hari lahir Nabi Muhammad SAW: Asal usul dan penyebaran awalnya : sejarah di Magrib dan Spanyol Muslim sampai abad ke-10/ke-16 (Seri ... www.amazon.com/Perayaan-hari-lahir-Nabi-Muhammad/dp/9798116267 - 134k - Cached - Similar pages Search Maulid Nabi Muhammad Saw : 5 Maulid Nabi Muhammad Saw ...Search Maulid Nabi Muhammad Saw. You find 5 words or phrases Maulid Nabi Muhammad Saw for free. Maulid Nabi Muhammad Saw searched by you may be found in ... www.link.or.id/search.php?kword=Maulid+Nabi+Muhammad+Saw - 54k - Cached - Similar pages Searching : nabi muhammad SAWNaBi MuhaMmad SAW dong..soalnya dalam AgamA GW..kagak Boleh mENGIDOLAKAn seseOrang SelAIN nABI mUHAmmad ... Tentu Nabi kita semuanya Nabi Muhammad SAW ... www.gauldong.org/tag/nabi+muhammad+SAW++&+adriano - 209k - Cached - Similar pages itb-mumed-cnrg-2000-Anonim-ahmad - Perpustakaan Pusat Unikom - GDL 4.0Jazirah Nabi Muhammad SAW. History of Prophets : Muhammad SAW ... Berisi Film Dokumenter dan sejarah Nabi Muhammad SAW. Translation:. N/A. Copyrights: ... digilib.unikom.ac.id/go.php?id=itb-mumed-cnrg-2000-Anonim-ahmad - 22k - Cached - Similar pages Nabi Muhammad s.a.w. pembina generasi bermaruah.Title: Nabi Muhammad s.a.w. pembina generasi bermaruah. Author:. Publisher: Singapura :Jawatankuasa Dakwah Majlis Ugama Islam Singapura,1989. ... newarrivals.nlb.gov.sg/itemdetail.aspx?bid=12923917 - 5k - Cached - Similar pages Everything about Nabi Muhammad SawBetter search Wikipedia. Refine your searches by language, geography, famous people, names of organizations, related keywords or Wikipedia categories. www.exalead.com/wikipedia/results/Nabi%20Muhammad%20Saw/en - 65k - Cached - Similar pages myLot - nabi muhammad sawadmire list home. nabi muhammad saw home. nabi muhammad saw discussions. nabi muhammad saw list members. nabi muhammad saw images ... www.mylot.com/w/lists/17_277925/default.aspx - 39k - Cached - Similar pages DeathSau ðó Nabi Muhammad(saw) ngang dau len va noi 2 hoac 3 lan lien "" Hay mau tim noi ... Sau do Nabi Muhammad (saw) noi tiep " Khi mot tin do co duc tin to, ... www.angelfire.com/vt/vietnamesemuslims/Death.html - 10k - Cached - Similar pages [Technorati] Tag results for MuhammadUlang tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiulawal bersamaan 20 Mac ... Kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agung adalah rahmat bagi ... feeds.technorati.com/tag/Muhammad - 23k - Cached - Similar pages Faith Freedom International - Forum Indonesia :: View topic - Mu ...Mu'jizat Nabi Muhammad SAW Users browsing this topic:0 Registered, ..... Posted: Wed May 31, 2006 9:51 am Post subject: Kemukjizatan nabi Besar Muhammad saw ... www.indonesia.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?t=2750 - 149k - Cached - Similar pages Yahudi dan Skandal Pembunuhan Abdullah, Ayah Nabi Muhammad saw ...Para dukun dan rabi Yahudi berusaha keras membunuh Abdullah, ayah Nabi Muhammad saw. Salah satu tokoh mereka mengatakan, “Siapkan makanan yang telah diberi ... infosyiah.wordpress.com/2008/03/23/yahudi-dan-skandal-pembunuhan-abdullah-ayah-nabi-muhammad-saw/ - Similar pages Maulud Nabi Muhammad S.A.W 1429H/2008M….. « CPS.Brunei BlogMaulud Nabi Muhammad S.A.W 1429H/2008M….. Posted by cpsbrunei on March 22, 2008. Thursday, March 20th 2008 saw the procession remembering the birth of the ... cpsbrunei.wordpress.com/2008/03/22/maulud-nabi-muhammad-saw-1429h2008m/ - 1 hour ago - Similar pages QMFinancial - Finance should be practicalQM Planners Meeting March 18, 2008 (18:30 - 21:30); Maulid Nabi Muhammad SAW March 20, 2008 (00:00 - 00:00); Hari Raya Paskah March 21, 2008 (00:00 - 00:00) ... qmfinancial.com/component/option,com_jcalpro/Itemid,59/extmode,view/extid,182/ - 25k - Cached - Similar pages Tradisi Peringatan Maulid - IndonesiaNabi Muhammad saw adalah nikmat terbesar dan anugerah teragung yang Allah ... Selanjutnya peringatan maulid Nabi Muhammad saw menjadi sebuah upacara yang ... www.islamhouse.com/p/6288 - 29k - Cached - Similar pages ILPKS CalendarDescription: Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur Rasul). Date: Thursday, 20 March, 2008. Priority: Medium. Access: Public ... www.ilpkuching.gov.my/calendar/view_entry.php?id=33&date=20080320 - 20k - Cached - Similar pages KangSirodj - Sejarah Nabi Muhammad SAWBlog Entry, Sejarah Nabi Muhammad SAW, Feb 6, '08 12:17 AM for everyone. Kalau ada yang salah, mohon kirim pesan ke pembuatnya. Attachment: MuhammadSAW.HLP ... kangsirodj.multiply.com/journal/item/42 - 15k - Cached - Similar pages Selawat Nabi Muhammad s.a.w by Sheikh Misyari Music Video on IMEEM ...Selawat Nabi Muhammad saw by Sheikh Misyari Music Video on IMEEM Video. aisyahmaisara.imeem.com/video/egwRqKmb/selawat_nabi_muhammad_saw_by_sheikh_misyari_music_video/ - 109k - Cached - Similar pages Brunei Daily DiaryDikir Maulud Nabi Muhammad S.A.W 1428H/2007M in conjunction with Maulud Nabi Muhammad S.A.W 1428H/2007M will be held from Monday, March 19 to 30 at 8.15 pm ... www.bruneidiary.info/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=3628&year=2007&mon... - 50k - Cached - Similar pages Qaizer, Tips dan Tricks Ilmu Komputer,Blog Qaizer Saufi | Detik ...Detik Terakhir Nabi Muhammad S.A.W ... Allahumma sholli 'ala Muhammad wa baarik wa salim 'alaihi... Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. ... www.qaizer.com/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=9 - 80k - Cached - Similar pages Frendli Site's - Maulid nabi Muhammad SAWEvent, Maulid nabi Muhammad SAW, Feb 13, '08 12:09 AM for everyone. Start: Mar 20, '08 02:00a. reply share · audio reply video reply. Add a Comment. For: ... frendli.multiply.com/calendar/item/10006/Maulid_nabi_Muhammad_SAW - 14k - Cached - Similar pages Nokia MOSH: Sejarah Nabi Muhammad SAWSejarah Nabi Muhammad SAW. by ind190; 4 days ago; love it | leave it ... The history of the Prophet Muhammad SAW (Peace and Blessings Be Upon Him). ... mosh.nokia.com/content/482F3E1D64F96DBAE040050A443043A9 - 17k - Cached - Similar pages Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. - EventsMalaysiaHari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W.. All Malaysia, Thu 20 Mar 08 ... Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W.. › Perayaan Hari Gawai Dayak ... www.eventsmalaysia.com/events/index.php?id=101 - Similar pages Laman Web Rasmi Kementerian Sumber Manusia - View 'Hari Keputeraan ...Name: Hari Keputeraan Nabi Muhammad s.a.w. Category: Cuti Umum. Date: 20-03-2008. Time: All day. Description: Hari Keputeraan Nabi Muhammad s.a.w ... www.mohr.gov.my/index.php?option=com_easycalendar&task=view&id=40&Itemid=175 - 31k - Cached - Similar pages Maulud Nabi Muhammad S.A.W « THROUGH MY LENSMaulud Nabi Muhammad S.A.W. March 31, 2007 in Mauludur Rasul, Nikon 18-200mm, Nikon D80. Ya Allah, harumkanlah makam Junjungan dengan selawat dan salam… ... puzian.net/2007/03/31/maulud-nabi-saw/ - 31k - Cached - Similar pages [WML] Muhammad Saw.File Format: WAP WML - View as HTML Muhammad Saw. *ISLAM*. § birth § childhood § youth § ka'bah § manhood § marriage § search for truth § prophethood § preaching § stalwarts § torture ... www.geocities.com/tyasno/wap/rasul/muhammad.wml - 3k - Similar pages Tausyiah275 :: Gambar + Karikatur Nabi Muhammad SAW dalam Islam ...…eh sebenarnya seperti apa sech! karikatur Nabi Muhammad saw itu?? apa dah pada liat ga? BELOM kan..!! tapi gw setuju segala gambar dan lukisan yang ... tausyiah275.blogsome.com/2006/02/04/gambar-karikatur-nabi-muhammad-saw-dalam-islam/ - 141k - Cached - Similar pages Nabi Muhammad S.a.w - Care2 Members who love this Role ModelNabi Muhammad Saw - Care2 Members who love this Role Model. www.care2.com/c2c/people/tag/role-models/Nabi+Muhammad+s.a.w - 53k - Cached - Similar pages GusMus.NETDOA IJAZAH NABI MUHAMMAD SAW KEPADA SHAHABAT YG BELIAU CINTAI 26 Agustus 2006 02:41:19. اللهم اعنني على ذكرك وحسن عبادتك. "Allahumma a'innii 'alaa dzikriKa ... www.gusmus.net/page.php?mod=dinamis&sub=8&id=462 - 43k - Cached - Similar pages NASIHAT NABI MUHAMMAD S.A.W. - eSnips, share anythingDownload NASIHAT NABI MUHAMMAD S.A.W..txt ... Related Stuff. Prophet Muhamm... Hamare Shafeeq... Selawat Keatas... Muhammad SAW p... MUHAMMAD.zip ... www.esnips.com/doc/33421552-6dd8-4c18-b3b7-18a238b46f81/NASIHAT-NABI-MUHAMMAD-S.A.W. - 24k - Cached - Similar pages Ar2Noo's wedding photography, portraiture & life: Maulud Nabi ...Maulud Nabi Muhammad S.A.W, 2007. Venu: Padang Sir Muda Omar Ali Saifuddien. Time: 7-10am Weather: Sunny (HOT) Enjoy the pictures! cheer. ... ar2noo.blogspot.com/2007/03/maulud-nabi-muhammad-saw-2007.html - 62k - Cached - Similar pages Sejarah Hidup MuhammadHaekal mengulas isteri-isteri Nabi Muhammad saw., terutama kepada Zainab, sebagai jawaban dari tuduhan kaum orientalis mengenai perkawinan nabi dengan ... media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/ - 58k - Cached - Similar pages Nabi Muhammad s.a.w. - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebasNabi Muhammad s.a.w. (sallallahu aleihi wassalam) (B. Arab: محمد) adalah pesuruh Allah yang terakhir. Baginda adalah pembawa rahmat untuk seluruh alam dan ... ms.wikipedia.org/wiki/Nabi_Muhammad_s.a.w. - 59k - Cached - Similar pages eBay.com.my: Hamka Bercerita Sirah Nabi Muhammad (s.a.w) (item ...Find Hamka Bercerita Sirah Nabi Muhammad (saw) in the Books category on eBay.com.my. cgi.ebay.com.my/Hamka-Bercerita-Sirah-Nabi-Muhammad-s-a-w_W0QQitemZ320184366293QQihZ011QQcategoryZ147719Q... - 85k - Cached - Similar pages saBda Nabi Muhammad s.a.w Post on IMEEMNabi Muhammad s.a.w pernah bersabda: "Siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya untuk mencapai keredhaan Allah s.w.t. tiba-tiba dipelajarinya hanya ... anokitiktokwi.imeem.com/blogs/2007/08/14/luOaa3xs/sabda_nabi_muhammad_saw - 89k - Cached - Similar pages YouTube - Nama Allah Dan Nabi Muhammad s.a.w dilangit ... may not be suitable for minors Note: some videos not ... Watch video - 1 min 4 sec - www.youtube.com/watch?v=Q7RTotl3aew Nabi Muhammad SAW - BUMPzee Blog ListDiscover the Nabi Muhammad SAW blog at BUMPzee.com. www.bumpzee.com/blogs/view/21150/ - 10k - Cached - Similar pages teratak-ilmu.com - PERHIMPUNAN PARA PENCINTA NABI MUHAMMAD SAWPERHIMPUNAN PARA PENCINTA NABI MUHAMMAD S.A.W. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir Hari / Tarikh: Sabtu, 31 Mac 2007 (12 Rabi'ul Awal, 1428) Tempat: ... www.teratak-ilmu.com/modules.php?file=article&name=News&sid=37 - 55k - Cached - Similar pages Ustaz Karim Ilyas - Akhlak Nabi Muhammad S.A.W. - JWG Network ...Jiwang Network Community Forum V2 Where you can share and discuss almost anything. forum.jiwang.org/Ustaz-Karim-Ilyas-Akhlak-Nabi-Muhammad-SAW-t11362.html - 36k - Cached - Similar pages Portal Smartgeneration ::Title: Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. Event Type: Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. Date: 30 March 2007. Location: ... www.smartgeneration.com.my/index.php/events/details?evid=10 - 22k - Cached - Similar pages Asal usul lukisan Nabi Muhammad saw « Info SyiahBertahun-tahun diterbitkan gambar yang disebut sebagai gambar masa mudanya Nabi Muhammad saw di Iran. Masyarakat Iran di samping menunjukkan rasa suka ... infosyiah.wordpress.com/2007/04/28/asal-usul-lukisan-nabi-muhammad-saw/ - 200k - Cached - Similar pages Nabi Muhammad SAWhttp://kisah-nabi-muhammad-saw.blogspot.com/ · http://simeulue-barat-malasin-lamamek-sibigo.blogspot.com/ ... kisah-nabi-muhammad-saw.blogspot.com/ - 25k - Cached - Similar pages Muhammad - Wikipedia, the free encyclopedia[105] Muhammad and his followers saw in the victory a confirmation of their ...... migration to Yathrib, the city came to be known as Madina al-Nabi, lit. ... en.wikipedia.org/wiki/Muhammad - 295k - Cached - Similar pages [IA-7104] [Fwd: Pembuat Karikatur Nabi Muhammad s.a.w terbakar hidup2][IA-7104] [Fwd: Pembuat Karikatur Nabi Muhammad s.a.w terbakar hidup2]. A. Yahya Sjarifuddin Sun, 30 Jul 2006 23:28:16 -0700 ... www.mail-archive.com/milis@iapkkt.org/msg04602.html - 8k - Cached - Similar pages The Life of Muhammad The ProphetThe Life of Muhammad The Prophet by Syed Saeed Akhtar Rizvi. www.al-islam.org/lifeprophet/ - 2k - Cached - Similar pages The Holy Prophet Muhammad(saw)Book: Life of Muhammads.a. By Hadhrat Mirza Bashir-ud-din Mahmud Ahmad r.a ... The Seal of Prophets - His Personality and Character · Seeratun Nabi Speech ... www.alislam.org/holyprophet/ - 16k - Cached - Similar pages Sejarah Nabi Muhammad SAW / free downloadThe history of the Prophet Muhammad SAW (Peace and Blessings Be Upon Him). www.getjar.com/products/13496/SejarahNabiMuhammadSAW - 34k - Cached - Similar pages dakwatuna.com » » Ciri Keumuman Risalah Nabi Muhammad saw.Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. tidak hanya untuk umat tertentu, suku tertentu, bangsa tertentu. Tetapi, untuk seluruh manusia yang hidup di ... www.dakwatuna.com/index.php/aqidah-muslim/2007/ciri-keumuman-risalah-nabi-muhammad-saw/ - 73k - Cached - Similar pages Hari Keputeraan Nabi Muhammad SAW (Maulidur Rasul)... 0206079314630bf4f80223aa5ed49f39 Hari Keputeraan Nabi Muhammad SAW ... www.google.com/calendar/event?eid=bWdkY3Q0MmM5NDl2aDNoaW9oZW04dTAyYTAgbXlwYWphbWFuYXRpb24uY29tX2RoNnVvdHJ... - 11k - Cached - Similar pages Happy Birthday to Nabi Muhammad SAW. « a theory in the making ©Aminah Bte Wahab had very pleasent dreams that Ulamaks came to her and congratulate her for conceiving Nabi Muhammad SAW. ... massymas.wordpress.com/2008/03/23/happy-birthday-to-nabi-muhammad-saw/ - 15k - Cached - Similar pages

Religion Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Search Engine Optimization and SEO Tools

free search engine website submission top optimization

http://telephone-cellular.blogspot.com/